Skip Ribbon Commands Skip to main content
:

Liu Lab Members

 

 Liu Lab Members

 

 

Lab Location: HANS 233

Lab Phone: 496-3765

     

Postdoc

Jie Li Zhiguo Li Tian Shao
lijie@purdue.edu zhiguo@purdue.edu shaot@purdue.edu

Graduate Students

 
​​
 
 
Long Chen Chen Shao Ricky Wang Evan Kong​
chen937@purdue.edu shao34@purdue.edu 

 

​​